Πήλινη σαρκοφάγος-λάρνακα από τη νεκρόπολη της αρχαίας Γαληψού - Université Paris Nanterre Access content directly
Conference Papers Year : 2017
No file

Dates and versions

hal-03895949 , version 1 (13-12-2022)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03895949 , version 1

Cite

Katerina Chryssanthaki-Nagle. Πήλινη σαρκοφάγος-λάρνακα από τη νεκρόπολη της αρχαίας Γαληψού. Thasos. Métropole et colonies. Actes du Symposium International à la mémoire de Marina Sgourou, Recherches franco-helléniques V, Ecole française d'Athènes, Sep 2006, Thasos, Greece. pp.357-367. ⟨hal-03895949⟩
6 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More